PUHEOHJELMA

MARSin ohjelma koostuu päivisin musiikkialan ammattilaistapahtumasta seminaareineen, sekä iltaisin elävästä musiikista ja keikoista ympäri kaupunkia. 

PUHEOHJELMAN AIKATAULU

Torstai 16.2.2023 klo 11:00-17:00

Perjantai 17.2.2023 klo 11:00-16:00
 

Torstai 16.2.2023

LiveFINin barometrikeskustelu osa 1: Tärkeimpiä huomioita elävän musiikin yleisöistä 

11:00-11:45 Tiketti-lava

Uusi teknologia tapahtuma-alalla: Do avatars dream of virtual festivals?

12:00-12:45 OmaSP Stadion -lava 

Livekenttä VS. uutiskynnys: mistä puhuttiin 2022 ja mikä puhuttaa 2023?

12:15-13:00 Tiketti-lava

LiveFINin barometrikeskustelu osa 2: "Monesti on turvaton olo" - epäasiallinen käytös elävän musiikin tapahtumissa

13:00-13:45 OmaSP Stadion -lava 

Mietin ääneen: mihin korrektiuden rajat musiikkialalla vedetään ja mitä niiden ylityksistä opitaan?

13:15-14:00 Tiketti-lava

Maksaako eettisyys jotain ja voiko eettiset ohjeet olla osa yleisiä ohjelmantoimitusehtoja?

14:00-14:45 OmaSP Stadion -lava

Keynote-haastattelussa Vladyslav Yaremchuk 

14:15-15:00 Tiketti-lava

Aina valmiina! – Millainen on elävän musiikin tapahtumien kriisivalmius?

15:00-15:45 OmaSP Stadion -lava

Mikä on uutta tai normaalia uudessa normaalissa?

15:15-16:00 Tiketti-lava 

Mitä kuuluu Suomirock?

16:15-17:00 Tiketti-lava 

 

Perjantai 17.2.2023 

MARS avaa: Miten festivaalien ohjelmistot syntyvät vuonna 2023?

11:00-11:45 Tiketti-lava

Yleisötyön oivallukset käyttöön musiikin vapaalle kentälle

12:00-12:45 OmaSP Stadion -lava 

Kristallipallo 2023

12:15-13:00 Tiketti-lava

Nollatoleranssi – parhaat käytännöt häirintäyhdyshenkilöiden käytöstä elävän musiikin alalla

13:00-13:45 OmaSP Stadion -lava 

Keynote-haastattelussa Melvin Benn

13:15-14:00 Tiketti-lava 

Esittelyssä ELMA.LIVE: Tervetuloa kestävän musiikin kotiin!

14:00-14:45 OmaSP Stadion -lava 

LiveFIN esittää: MARSin vaalipaneeli

14:15-15:00 Tiketti-lava

We want more - mitä jäähyväisten kesän jälkeen?

15:15-16:00 Tiketti-lava 

 

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin!

 

Puheohjelman sisällöt

LIVEFININ BAROMETRIKESKUSTELU OSA 1: TÄRKEIMPIÄ HUOMIOITA ELÄVÄN MUSIIKIN YLEISÖISTÄ

to, 11:00 - 11:45


Suomen musiikkitapahtumien verkosto ja etujärjestö LiveFIN ry toteutti jälleen vuonna 2022 festivaalien ja venueiden yleisötutkimukset eli barometrit. Barometrit toistuvat joka toinen vuosi ja tutkimukset kokoavat tietoa suomalaisista elävän musiikin yleisöistä. Tiedon avulla seurataan yleisön musiikki- ja tapahtumamieltymysten muutosta vuosien kuluessa.

Kaksiosaisen suuren barometrikeskustelun ensimmäisessä osiossa pohditaan ensin asennemuutoksia koronan jälkeen ja pureudutaan kysymyksiin kuten, milloin kävijät ostavat liput, entä saapuvatko kaikki lipun ostaneet paikalle. Entä miten esimerkiksi yksin festareilla ja keikoilla käyvät käyttäytyvät ja huomioidaanko heidät tapahtumien suunnittelussa? Keskustelu pohjaa tutkimuksissa esiin tuleviin huomioihin.


Keskusteluun osallistuu:

Maarit Kinnunen

Annakaisa Anttila

Susanna Hulkkonen

Riikka Fagerholm

Janne Laurila

UUSI TEKNOLOGIA TAPAHTUMA-ALALLA: DO AVATARS DREAM OF VIRTUAL FESTIVALS?

to, 12:00 - 12:45


Tapahtuma- ja kulttuurialan toimijat tekivät ennennäkemättömän digiloikan koronan myötä. Virtuaali- ja hybriditoteutukset ovat tulleet jäädäkseen. Virtuaalisuus ei kuitenkaan ole liven vastakohta, eikä se yritä korvata aitoa kokemusta, mutta virtuaalisuuden avulla voidaan tuoda tapahtumakävijöille lisäarvoa ja uusia kokemuksia.

Mitä virtuaaliset ulottuvuudet sitten ovat ja mitä ne tarjoavat artisteille sekä tapahtumille? Kenen kuuluu tarjota niitä yleisölle ja onko siinä kaikessa liiketoimintamallia ja kenelle? Asiantuntijat avaavat mitä XR-teknologia tarjoaa tällä hetkellä tapahtuma-alalle ja millä siellä käydään kauppaa nyt ja tulevaisuudessa.

Keskustelu toteutetaan yhteistyössä VIBIOL - Virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen kanssa. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Keskusteluun osallistuu:

Marko Harinen

LIVEKENTTÄ VS. UUTISKYNNYS: MISTÄ PUHUTTIIN 2022 JA MIKÄ PUHUTTAA 2023?

to, 12:15 - 13:00


Festarit ja suuret konsertit ovat lukeutuneet kulttuuritoimitusten vakioaihepiireihin 80-luvulta saakka. Mihin mediat tarttuivat vuonna 2022 ja millaisella otteella? Ylittyykö uutiskynnys kuin ennen ja millä tavoin alaa koskeva journalismi on muuttunut? Entä mikä tulee puhuttamaan alkaneena vuonna? Matti Markkolan (Nelonen Media Live) moderoimassa paneelissa kuullaan niin tapahtuma-alan kuin medioidenkin edustajia.


Keskusteluun osallistuu:

Matti Markkola

Visa Högmander

Pia Peura

Minette Ristikari

LIVEFININ BAROMETRIKESKUSTELU OSA 2: "MONESTI ON TURVATON OLO" - EPÄASIALLINEN KÄYTÖS ELÄVÄN MUSIIKIN TAPAHTUMISSA

to, 13:00 - 13:45


Suomen musiikkitapahtumien verkosto ja etujärjestö LiveFIN ry toteutti jälleen vuonna 2022 festivaalien ja venueiden yleisötutkimukset eli barometrit. Vuonna 2022 tutkittiin ensimmäistä kertaa häirinnän ja epäasiallisen käytöksen esiintymistä musiikkitapahtumissa. Suuren barometrikeskustelun toisessa vaiheessa pureudutaan epäasiallisen käytöksen esiintymiseen keikkapaikoilla ja festivaaleilla – ja perehdytään kävijöiden toiveisiin turvallisemmasta tilasta. 


Keskusteluun osallistuu:

Antti Honkanen

Outi Salonlahti

Ilona Numminen

Malin Gustavsson

MIETIN ÄÄNEEN: MIHIN KORREKTIUDEN RAJAT MUSIIKKIALALLA VEDETÄÄN JA MITÄ NIIDEN YLITYKSISTÄ OPITAAN?

to, 13:15 - 14:00


Suomalainen rap-kaksikko Turisti ja Lewi julkaisi viime syksynä kohua herättäneen "Mietin Ääneen" kappaleen. Sittemmin digialustoilta poistettua kappaletta pidettiin sanoituksiltaan naisvihamielisenä ja seksiin painostavana. Esimerkiksi Turun Dynamo perui Turistin keikan "artistin osallistuttua kappaleeseen, jonka sanomaa emme voi mitenkään hyväksyä". Kappale kuitenkin ehti kohdata matkallaan sen syntymisestä läpi julkaisun lukuisia eri henkilöitä, joista kukaan ei vetänyt hätäjarrua.

Paneelikeskustelu pöyhii musiikkialan arvokeskustelua ja taidealan yhteiskunnallista vastuuta. Mikä on taiteellista- ja sananvapautta, mikä on artistin vastuu yleisöä ja muita artisteja kohtaan, kenen asioihin tulee puuttua ja millaista eettistä pohdintaa ostavien tahojen tulee harjoittaa artisteja buukatessaan? Miksi nuoret rap-muusikot joutuivat kohun keskelle, kun seksuaalisesta häirinnästä syytetyt julkkikset nähdään toistuvasti eri ohjelmaformaateissa, ja naisvihamieliseksi tai seksiin painostavaksi tulkittavaa kieltä on esiintynyt rap-hiteissä vailla seurauksia aikaisemminkin? Kuka saa anteeksi ja kuka siitä päättää? Millaisin opein jatkamme "Mietin ääneen" -casen jälkeen viisaampina kohti yhdenvertaisempaa jatkoa?


Keskusteluun osallistuu:

Inka Rantakallio

Salla Vallius

Karri ”Paleface” Miettinen

Kirsikka Ruohonen, Adikia

Eero Jääskeläinen

MAKSAAKO EETTISYYS JOTAIN JA VOIKO EETTISET OHJEET OLLA OSA YLEISIÄ OHJELMANTOIMITUSEHTOJA?

to, 14:00 - 14:45


Tapahtuma-alan kasvu pitkin 2000-lukua on ollut silmiin pistävää. Samalla ala on ammattimaistunut isoin harppauksin – sopimuskulttuuri ja turvallisuustekijät ovat kehittyneet. Pandemia jarrutti kehitystä ja mahdollisti markkinatilanteen, jossa kesällä 2022 sekä järjestettiin että peruttiin ennätysmäärä festivaaleja. Yleisimmin peruuntumiset johtuivat lipunmyynnin sakkaamisesta.

Kehityksen myötä Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:ssä heräsi tarve päivittää ohjelmantoimitusehtoja muotoon, jossa ne kohtelisivat kaikkia osapuolia oikeudenmukaisemmin ja palvelisivat alan positiivista kehitystä tehokkaammin. Eettiset kysymykset ovat nousseet merkittävään osaan toimitusehtokeskustelussa. Eettiset ohjeet perustuvat arvoihin, jotka opastavat toimimaan toisia kunnioittaen ja tekemään oikeita päätöksiä osana liiketoimintaa – osa tätä on muun muassa toisten kunnioitus, epärehellisestä kaupankäynnistä kieltäytyminen, työympäristön turvallisuus ja kilpailijoiden kunnioitus.

Miten voimme määritellä eettisesti hyväksyttävät toimintatavat ohjelma-alan kaupankäynnissä ja millä tavoin ne voisivat löytää paikkansa osana yleisiä ohjelmantoimitusehtoja? Kuulemme paneelissa näkemyksiä aiheeseen, sen taustoihin ja tulevaisuuteen niin myyjien kuin ostajienkin näkökulmista.


Keskusteluun osallistuu:

Laura Haarala

Veikko Lehtola

Sami Kerman

Panu Hattunen

Samppa Rinne

Johanna Järvinen

Jukka Varmo

KEYNOTE-HAASTATTELUSSA VLADYSLAV YAREMCHUK

to, 14:15 - 15:00


Usein sanotaan, että festivaalijärjestäjät ovat erityisen vahvoja sietämään epävarmuutta ja muuttuvia olosuhteita. Vladyslav Yaremchukin kokemusta aiheesta voidaan kuitenkin pitää perustellusti ylivertaisena.

Ukrainalaisen Atlas Weekendin ohjelmapäällikkönä Vladyslav Yaremchuk on rakentanut maansa suurinta festivaalia. Yli 60.000 asiakasta sotaa edeltäneenä vuonna 2021 houkutellut festivaali niittää kansainvälistäkin mainetta. Sodan myötä Vladyslav on hyödyntänyt asiantuntemustaan motorisoimalla useita Ukrainaa tukevia tapahtuma-alaan liittyviä kansainvälisiä hankkeita ja työskentelee parhaillaan myös Ukrainan musiikkitapahtumien yhdistyksen UAME:n Music Saves UA -hankkeen kumppanuuspäällikkönä.

Miltä tulevaisuus näyttää kiovalaisen festivaalijärjestäjän silmin? Millaista kansainvälisen tason suurtapahtuman järjestäminen on ollut jo vuosia uhkaavaksi koetussa ympäristössä? Entä millaisin toimin kansainvälinen liveteollisuus voisi edesauttaa Ukrainan ja sen musiikkialan tulevaisuutta?


Keskusteluun osallistuu:

Vladyslav Yaremchuk

Katariina Uusitupa

AINA VALMIINA! – MILLAINEN ON ELÄVÄN MUSIIKIN TAPAHTUMIEN KRIISIVALMIUS?

to, 15:00 - 15:45


Aika ajoin elävän musiikin tapahtumia on koetelleet yllättävät kriisit, kuten haastavat sääolosuhteet. Joukkoja kokoaviin tapahtumiin liittyy myös muunlaisia uhkia. Millaisiin tilanteisiin valmistaudutaan ja miten elävän musiikin tapahtumat valmistautuvat näihin mahdollisiin kriiseihin ja uhkiin? 

LiveFINin kanssa yhteistyössä toteutettu keskustelu avaa elävän musiikin tapahtumien kriisivalmiuskykyä ja valottaa, millaisilla pelastussuunnitelmilla ja konkreettisilla aineistoilla tai toimintamalleilla toimijat ovat varustautuneet mahdollisten kriisien varalle. Keskusteluun osallistuu edustus eri kokoluokkien tapahtumista ja näkemyksiä saadaan myös viranomaisen edustajalta.


Keskusteluun osallistuu:

Susse Salonen

Ville Koivisto

Tuomas Karppinen

Kari Koponen

MIKÄ ON UUTTA TAI NORMAALIA UUDESSA NORMAALISSA?

to, 15:15 - 16:00


Pandemia, sota, energiakriisi, talouden taantuma. Lienee turvallista todeta, ettemme ole juuri nyt vailla merkittäviä ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat monitahoisesti siihen, miten elämme ja kulutamme.

Musiikki- ja tapahtuma-alan kannalta olennaista on ennen kaikkea suhteemme vapaa-aikaan ja siihen liittyvään kuluttamiseen. Vaihtuivatko konserttiliput maastopyöriin ja retkeilyvarusteisiin pandemian myötä ja jäikö muutos pandemiavuosien erikoisuudeksi? Päätetäänkö tapahtumiin osallistumisesta myöhemmin epävarmuuden vallitessa? Millä tavoin ahtaammat taloudelliset ajat heijastuvat vapaa-aikaamme liittyvään kuluttamiseen? Miten me voisimme paremmin ennakoida yleisiä kuluttamiseen ja sen kautta alamme kysyntään olennaisesti vaikuttavia trendejä?


Keskusteluun osallistuu:

Tomi Saarinen

Sari Laine

Mirva Merimaa

Anu Norrgrann

MITÄ KUULUU SUOMIROCK?

to, 16:15 - 17:00


Suomirockin asema ja painoarvo musiikkikenttämme osana on elänyt ja vaihdellut historian saatossa. Omaleimainen ja suomeksi laulettu rock oli pitkään valtalaji, josta on oltu ylpeitä, ja jonka myyvyyteen on voitu luottaa. 1970-luvulla startannut ylivoiman aika ei jatkunut loputtomiin ja varsinkin 2000-luvulla suomirockin perintö on näyttäytynyt myös pysähtyneisyyden symbolina ja auringonlaskun ääniraitana. Suomirockista tuli jossain välissä paitsi ylpeilyn myös irvailun aihe.

MARSin suuressa Suomirock-paneelissa tartutaan toimittaja Pekka Laineen johdolla oman pophistoriamme järkäleeseen ja pohditaan sekä sen tietä nykyisyyteen että sen tulevaisuuden näkymiä. Mitä käsite "suomirock" pitää sisällään vuonna 2023 ja onko ylipäätään mielekästä pohtia enää rockia kansallisen kulttuurin vinkkelistä? Mikä osa ylistettyjen hector-juice-eppujen perinnöstä elää ja inspiroi tässä ajassa, mikä on muuttunut historiaksi ja vanhempien sukupolvien nostalgiaksi? Kenen tarinaa vahvasti miestekijöiden hyppysissä ollut suomirockin kaanon kertoo? Jos suomen kieli on ollut oman rock-traditiomme keskeinen määrittäjä, onko viestikapula eteenpäin katsovan lyriikan saralla siirtynyt tyystin rap-tekijöiden hyppysiin?


Keskusteluun osallistuu:

Sanna "Litku" Klemetti

Mikko Siltanen

Terhi Skaniakos

Toni-Matti Karjalainen

Pekka Laine

MARS avaa: Miten festivaalien ohjelmistot syntyvät vuonna 2023?

pe, 11:00 - 11:45


Kesän 2023 festariohjelmistot ovat rakentuneet jo kuukausien ajan ja esiintyjäjulkistuksia tipahtelee edelleen viikottain. Miten suurimpien festivaaliemme ohjelmaa nykypäivänä rakennetaan? Mikä on muuttunut edellisestä vuosikymmenestä ja miltä tulevaisuus näyttää? Mistä promoottorin työ koostuu ja mitä taitoja se edellyttää? Millaiset tekijät erottaa onnistumiset epäonnistumisista? Ratkaiseeko visio, verkostot, data, raha vai tuuri?

Annakaisa Anttilan moderoimassa paneelissa Mikko Niemelä (Ruisrock), Pietu Sepponen (mm. Kesärauha & Lost in Music), Janne Tamminen (Nelonen Media Live) ja Mikkomatti Aro (Live Nation Finland) vastaavat edellä mainittujen kysymysten lisäksi myös siihen, miksi suurimpien festivaaliemme ohjelmistot rakentuvat edelleen muutamia poikkeuksia lukuunottamatta miespuolisten promoottoreiden käsissä?


Keskusteluun osallistuu:

Janne Tamminen

Mikkomatti Aro

Pietu Sepponen

Mikko Niemelä

YLEISÖTYÖN OIVALLUKSET KÄYTTÖÖN MUSIIKIN VAPAALLE KENTÄLLE

pe, 12:00 - 12:45


Yleisötyö on olennainen osa monien julkisesti rahoitettujen kulttuuriorganisaatioiden toimintaa. Yleisötyö parantaa kulttuurin saavutettavuutta, mutta se voi olla myös kannattavaa liiketoimintaa. Kulttuurin vapaalla kentällä yleisötyön tekeminen on kuitenkin lapsenkengissään, eivätkä alamme toimijat välttämättä tunnista asiakaskohderyhmiään tai huomioi niiden erityispiirteitä toiminnassaan. Uusien yleisöjen löytäminen ja yleisösuhteen syventäminen on näistä lähtökohdista vaikeaa. Euroopanlaajuisesti yleisötyötä on tehty elävän musiikin kentällä paljon, tätä käsittelee myös Live DMA:n tuore Try-Angle Experimentation -hanke.

Tässä yleisötyötä käsittelevässä paneelissa puhutaan yleisötyön parhaista käytännöistä ja annetaan näkökulmia erityisesti elävän musiikin vapaan kentän toimijoiden hyödynnettäväksi. Keskustelemaan saapuu yleisötyön tuottajia, yleisötyötä tekeviä muusikkoja ja muita asiantuntijoita. Keskustelun moderoi G Livelab Tampereen ohjelmapäällikkö sekä LiveFIN ry:n hallituksen jäsen Jaani Haapasalo.


Keskusteluun osallistuu:

Jaani Haapasalo

Maria Saarikoski

Valtteri Pokela

Jukka Hätinen

Maiju Kopra

KRISTALLIPALLO 2023

pe, 12:15 - 13:00


Mitä musiikkimaailmassa tapahtuu vuonna 2023? Nähdäänkö alkavan vuoden kuluessa käsinkosketeltavia merkkejä jostain uudesta, mullistavasta tai käänteentekevästä?

Jussi Mäntysaari (Nelonen Media) palaa MARSin pinnalle katsomaan kristallipalloon ja tuo mukanaan kolme muuta piinkovaa musiikkialan tekijää - kukin oman rohkean tulevaisuuden ennusteensa kera. Viime vuodelta tuttuun tapaan visionäärinen MARS-yleisö pääsee arvioimaan ennusteiden toteutumisen todennäköisyyttä.


Keskusteluun osallistuu:

Jussi Mäntysaari

Katja Vauhkonen

Riku Pääkkönen

Ida Karimaa

NOLLATOLERANSSI - PARHAAT KÄYTÄNNÖT HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖIDEN KÄYTÖSTÄ ELÄVÄN MUSIIKIN ALALLA

pe, 13:00 - 13:45


Moni tapahtuma ja keikkapaikka käyttää häirintäyhdyshenkilöä, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee häirintää tai ahdistavaa käytöstä. Mutta miten heidän työnsä käytännössä toimii? Entä mitä pitää kehittää? 

LiveFIN tarjoaa osallistavan keskustelun häirintäyhdyshenkilöiden käytöstä livealalla. Keskustelussa avataan muutamia keskeisiä käsitteitä, minkä jälkeen siirrytään käytännönläheiseen keskusteluun. Mukana on elävän musiikin alan toimijoita, joilla on kokemusta häirintäyhdyshenkilön käytöstä. Keskustelussa selvitetään alan parhaat käytännöt konkreettisin esimerkein. Näiden pohdintojen avulla LiveFIN jatkaa yhteisten häirintää ehkäisevien mallien luomista koko elävän musiikin alalle.


Keskusteluun osallistuu:

Lotta Ahtinen

Ari Solja

Tellervo Kraft

Maiju Talvisto

KEYNOTE-HAASTATTELUSSA MELVIN BENN

pe, 13:15 - 14:00


Brittiläinen Festival Republic on yksi Euroopan johtavista festivaalijärjestäjistä. Toimitusjohtajansa Melvin Bennin johdolla yritys hallinnoi valtavaa festivaaliportfoliota, johon lukeutuvat legendaarisen Reading-Leeds -festivaalikaksikon lisäksi lukuisia muita eurooppalaisia festivaalijättiläisiä (mm. Download, Wireless, Latitude, Lollapalooza Berlin, Electric Picnic).

MARSilla on ilo toivottaa Benn vihdoin tervetulleeksi keynote-haastatteluun, jonka piti alunperin toteutua jo peruuntuneessa kevään 2021 MARSissa. Haastattelussa paneudutaan Bennin vuosikymmenten mittaiseen värikkääseen uraan kansainvälisellä livekentällä, hänen näkemyksiinsä alan nykytilasta ja ennen kaikkea festivaalien tulevaisuudesta: Olemmeko lainkaan viisaampia tai parempia vastaanottamaan seuraavia kriisejä, ja ajaako pandemianjälkeinen sekä taloudellisen taantuman kiristämä yleisö festivaaleja vastaamaan uudenlaisiin vaatimuksiin ja odotuksiin?


Keskusteluun osallistuu:

Melvin Benn

Niko Kangas

Esittelyssä ELMA.LIVE: Tervetuloa kestävän musiikin kotiin!

pe, 14:00 - 14:45


Mitä liveala voi tehdä kestävämmän tulevaisuuden eteen, mitä kaikkea työ sisältää ja millaisia työkaluja siihen on olemassa?
Syksyllä 2022 lanseerattu ELMA.LIVE on yhteisöllisyyteen perustuva palvelu, joka tarjoaa elävän musiikin alalle maksuttomia, helppokäyttöisiä ja konkreettisia työkaluja, sekä runsaasti tietoa tukemaan kestävyystyötä. Käynnissä on myös elävän musiikin alan hiilijalanjälkilaskenta, jonka pohjalta rakentuu alan ilmastotiekartta. Livealalla on hankkeiden myötä ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistyä ja toimia suunnannäyttäjänä kestävässä kehityksessä.

ELMAsta ja tiekarttatyöstä kertoo hankkeiden tuottaja Peppi Arrimo.


Keskusteluun osallistuu:

Peppi Arrimo

LIVEFIN ESITTÄÄ: MARSIN VAALIPANEELI

pe, 14:15 - 15:00


Elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN ry kutsuu eri puolueiden kansanedustajaehdokkaita Rytmikorjaamolle vastaamaan visaisiin kysymyksiin. Keskustelun aiheet koskevat erityisesti kulttuuri-, musiikki- ja tapahtuma-aloja. Ennen keskustelua LiveFIN kerää elävän musiikin alan toimijoilta kysymyksiä, joita esitetään vuoden 2023 eduskuntavaaliehdokkaille. Keskustelun sisältöjä johdattelee paikoin LiveFIN ry:n omat alaa koskevat hallitusohjelmatavoitteet. Elävän musiikin on kuuluttava kulttuuri-, työ- ja elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa – koska musiikki on parasta livenä!

Paneeliin on kutsuttu edustajat kaikista yli viiden kansanedustajan eduskuntapuolueesta. Vahvistuneita panelisteja ovat: Laura Ala-Kokko (vihr.), Tiina Isotalus (sd.), Hannu Kippo (kd.), Antti Kurvinen (kesk.), Petri Lepistö (ps.), Minna Minkkinen (vas.) ja Janne Sankelo (kok.).


Keskusteluun osallistuu:

Piia Lääveri

WE WANT MORE - MITÄ JÄÄHYVÄISTEN KESÄN JÄLKEEN?

pe, 15:15 - 16:00


Antti Tuisku ilmoitti lopettavansa tämänhetkisen artistiuransa. Samoin esimerkiksi Vesala, Chisu ja Popeda (ainakin Paten kanssa) ovat ilmoittaneet joko lopettavansa tai vähintääkin jäävänsä pitkälle tauolle. Cheek lopetti jo. Jotkut muut ovat lopettaneet useampaankin kertaan.

Millaisia aukkoja lopettavat kansansuosikit livekentälle jättävät ja miten ne voidaan täyttää? Miten jätetään tyylikkäät jäähyväiset niin, että yleisö, artisti ja hänen yhteistyökumppaninsa saavat käärittyä uran tyytyväisinä pakettiin? Keskustelua aikakausien lopuista, uusista aluista ja tähtien elinkaarista vetää MARS-moderaattori Janne Flinkkilä.


Keskusteluun osallistuu:

Janne Flinkkilä

Ville Vedenpää

Carla Ahonius

Laura Vähähyyppä

Juhani Merimaa